เพลงสวดมนต์ มหากรุณาธารณีสูตร

มหากรุณาธารณีสูตร

คำอ่าน
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย . ผู่ ที สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย . งัน . สัก พัน ลา ฟา อี . ซู ตัน นอ ตัน แซ . นำ มอ เสิด กิด สี ตอ อี มง ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี สิด ฟู ลา เลง ทอ พอ . นำ มอ นอ ลา กิน ชี . ซี ลี มอ ฮอ พัน ตอ ซา เม . สัก พอ ออ ทา เตา ซี พง . ออ ซี ยิน . สัก พอ สัก ตอ นอ มอ พอ สัก ตอ . นอ มอ พอ เค . มอ ฟา ทา เตา . ตัน จี ทอ . งัน ออ พอ ลู ซี . ลู เกีย ตี . เกีย ลอ ตี . อี ซี ลี . มอ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ . สัก พอ สัก พอ . มอ ลา มอ ลา . มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน . กี ลู กี ลู กิด มง . ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี . มอ ฮอ ฟา เซ เย ตี . ทอ ลา ทอ ลา . ตี ลี นี . สิก ฟู ลา เย . เจ ลา เจ ลา . มอ มอ ฟา มอ ลา . มก ตี ลี . อี ซี อี ซี . สิด นอ สิด นอ . ออ ลา เซียง ฟู ลา เซ ลี . ฟา ซอ ฟา เซียง . ฟู ลา เซ เย . ฟู ลู ฟู ลู มอ ลา . ฟู ลู ฟู ลู ซี ลี . ซอ ลา ซอ ลา . เสิด ลี เสิด ลี . ซู ลู ซู ลู . ผู่ ที เย ผู่ ที เย . ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย . มี ตี ลี เย . นอ ลา กิน ชี . ตี ลี สิด นี นอ . พอ เย มอ นอ . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . มอ ฮอ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ ยี อี . สิด พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี . ซอ พอ ฮอ . มอ ลา นอ ลา . ซอ พอ ฮอ . เสิด ลา เจง ออ หมก เค เย . ซอ พอ ฮอ . ซอ พอ มอ ฮอ ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เจ กิด ลา ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . ปอ ทอ มอ กิด เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี พัน เค ลา เย . ซอ พอ ฮอ . มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี . ชอ พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . งัน . เสิด ติน ตู . มัน ตอ ลา . ปัด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ .

 

ดาวน์โหลด เพลงสวดมนต์ มหากรุณาธารณีสูตร 

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=37EA20F84A7R93S3QA1SI8XE2LXV32

 

 

edit @ 20 Feb 2008 19:50:33 by maei

Comment

Comment:

Tweet

There’re lots of <a href="http://www.topdissertations.com">buy dissertation</a> and <a href="http://www.topdissertations.com">thesis service</a> but your hot issue like this topic. Therefore, to get more knowledge you should order the dissertation meaning.

#67 By Imelda26Wallace (91.212.226.136) on 2012-03-27 04:41

จะสามารถดาวน์โหลดเพลง มหากรุณาธารณีคาถา ได้อย่างไร ขอช่วยบอกหน่อยได้ไหม เพราะว่าเป็นเพลงที่สนุก และ ฟังแล้วรู้สึก สงบ ไพเราะ เสนาะหู มากๆ เลยครับ ท่านทั้งหลาย ช่วยบอกเณรด้วยนะ อย่าได้ขัดใจเลย อยากได้จริงๆ ครับ

#66 By ความตั้งใจ (118.173.237.133) on 2010-11-15 10:49


คำอ่าน
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย . ผู่ ที สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย . งัน . สัก พัน ลา ฟา อี . ซู ตัน นอ ตัน แซ . นำ มอ เสิด กิด สี ตอ อี มง ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี สิด ฟู ลา เลง ทอ พอ . นำ มอ นอ ลา กิน ชี . ซี ลี มอ ฮอ พัน ตอ ซา เม . สัก พอ ออ ทา เตา ซี พง . ออ ซี ยิน . สัก พอ สัก ตอ นอ มอ พอ สัก ตอ . นอ มอ พอ เค . มอ ฟา ทา เตา . ตัน จี ทอ . งัน ออ พอ ลู ซี . ลู เกีย ตี . เกีย ลอ ตี . อี ซี ลี . มอ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ . สัก พอ สัก พอ . มอ ลา มอ ลา . มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน . กี ลู กี ลู กิด มง . ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี . มอ ฮอ ฟา เซ เย ตี . ทอ ลา ทอ ลา . ตี ลี นี . สิก ฟู ลา เย . เจ ลา เจ ลา . มอ มอ ฟา มอ ลา . มก ตี ลี . อี ซี อี ซี . สิด นอ สิด นอ . ออ ลา เซียง ฟู ลา เซ ลี . ฟา ซอ ฟา เซียง . ฟู ลา เซ เย . ฟู ลู ฟู ลู มอ ลา . ฟู ลู ฟู ลู ซี ลี . ซอ ลา ซอ ลา . เสิด ลี เสิด ลี . ซู ลู ซู ลู . ผู่ ที เย ผู่ ที เย . ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย . มี ตี ลี เย . นอ ลา กิน ชี . ตี ลี สิด นี นอ . พอ เย มอ นอ . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . มอ ฮอ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ ยี อี . สิด พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี . ซอ พอ ฮอ . มอ ลา นอ ลา . ซอ พอ ฮอ . เสิด ลา เจง ออ หมก เค เย . ซอ พอ ฮอ . ซอ พอ มอ ฮอ ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เจ กิด ลา ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . ปอ ทอ มอ กิด เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี พัน เค ลา เย . ซอ พอ ฮอ . มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี . ชอ พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . งัน . เสิด ติน ตู . มัน ตอ ลา . ปัด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ .


#65 By ewae (182.52.55.24) on 2010-11-13 22:04

แจกพระธาตุครับ
กรุณาเข้ามาที่เว็ป มหารัตนะองค์ธาตุ.com
ขอบคุณครับ

#64 By อาทิตยื (182.232.246.217) on 2010-10-09 19:58

หลังจากที่ผมได้ฟังบทสวดมหากรุณาธารณีสูตรมากพอสมควร ผมสังเกตว่า บทสวดที่ถอดเสียงเป็นภาษาไทยนั้นเสียงไม่ค่อยตรงกับเสียงในเทปสักเท่าไร ที่ผมได้ยิน มีดังนี้นะครับ

• นำ มอ ฮา ไล ตัน หนา ตอ ลา ยา เหย่ • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู จิด ตี ซู ปอ ลา เย • ผู่ ที สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ เจีย ลู นี เจีย เย • อัน• สัต พัน ลา ปะ เฮ • ซู ตัน นอ ตัน เซ • นำ มอ สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ไล ลิง ถ่อ พอ • นำ มอ นา ลา กิน ซี • ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม • สะ พอ ออ ทอ เตา ซู พง • ออ ซี หยิ่น • สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นะ มอ พอ เจีย • มอ ฮัว เตอ เตา • ตัน ซือ เทา • อัน ออ พอ ลู ซี • ลู เกีย ตี • เกีย ลู ตี • อี ซี ลี • หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ • สัต พอ สัต พอ • มอ ลา มอ ลา • มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน • จี ลู จี ลู เจีย มง • ตู ลู ตู ลู ฟา เซ่อ เย ตี • หม่อ ฮอ ฮวา ฟา เซ เย ตี • ทอ ไล ทอ ไล • ตี ลี นี • สิด ฮู ลา เย • เจอ ไล เจอ ไล • มอ มอ ฮวา มอ ไล • หมก ตี ลี • อี ซี อี ซี • เซิน นา เซิน นา • ออ ลา เสิ่น ฮู ไล เซ่ ลี • ปัด เซ่อ ปัด เซ่อ • ฮวา ไล เซ่อ เย • ฮู ลู ฮู ลู มอ ไล • ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี • ซา ไล ซา ไล • ซี ลี ซี ลี • ซู ลู ซู ลู • ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย • ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย • มี ตี ลี เย • ไน ลา กิน ซี • ตี ลี สือ นี นอ • ผ่อ เย มอ นอ • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ทอ เย อี • สิด พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นา ไล กิน ซี • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ ไล นอ ไล • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ลา เซิง ออ หมก เช เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • เจอ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ปอ ทอ มอ ซี สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี พัน เจีย ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นำ มอ หั่น ไล ตัน นา ตอ ลา ยา เหย่ • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี • ซู พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • อัน สิด ติน ตอ • มัน ตอ ลา • ปัด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ

ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องตัวพินอินของจีนถึงขนาดที่จะถอดเสียงได้ออกมาตรงกับภาษาไทยเป๊ะ และยังมีเสียงภาษาจีนอีกมากที่ถอดเสียงเป็นภาษาไทยไม่ได้ ยังไงก็ลองสังเกตการออกเสียงของเจ้าของภาษาดูนะครับ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
#11 By heungseong (161.200.255.161) on 2008-11-25 10:56
เพลงสวดมนต์ มหากรุณาธารณีสูตร


มหากรุณาธารณีสูตร

คำอ่าน
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย . ผู่ ที สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย . งัน . สัก พัน ลา ฟา อี . ซู ตัน นอ ตัน แซ . นำ มอ เสิด กิด สี ตอ อี มง ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี สิด ฟู ลา เลง ทอ พอ . นำ มอ นอ ลา กิน ชี . ซี ลี มอ ฮอ พัน ตอ ซา เม . สัก พอ ออ ทา เตา ซี พง . ออ ซี ยิน . สัก พอ สัก ตอ นอ มอ พอ สัก ตอ . นอ มอ พอ เค . มอ ฟา ทา เตา . ตัน จี ทอ . งัน ออ พอ ลู ซี . ลู เกีย ตี . เกีย ลอ ตี . อี ซี ลี . มอ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ . สัก พอ สัก พอ . มอ ลา มอ ลา . มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน . กี ลู กี ลู กิด มง . ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี . มอ ฮอ ฟา เซ เย ตี . ทอ ลา ทอ ลา . ตี ลี นี . สิก ฟู ลา เย . เจ ลา เจ ลา . มอ มอ ฟา มอ ลา . มก ตี ลี . อี ซี อี ซี . สิด นอ สิด นอ . ออ ลา เซียง ฟู ลา เซ ลี . ฟา ซอ ฟา เซียง . ฟู ลา เซ เย . ฟู ลู ฟู ลู มอ ลา . ฟู ลู ฟู ลู ซี ลี . ซอ ลา ซอ ลา . เสิด ลี เสิด ลี . ซู ลู ซู ลู . ผู่ ที เย ผู่ ที เย . ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย . มี ตี ลี เย . นอ ลา กิน ชี . ตี ลี สิด นี นอ . พอ เย มอ นอ . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . มอ ฮอ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ ยี อี . สิด พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี . ซอ พอ ฮอ . มอ ลา นอ ลา . ซอ พอ ฮอ . เสิด ลา เจง ออ หมก เค เย . ซอ พอ ฮอ . ซอ พอ มอ ฮอ ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เจ กิด ลา ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . ปอ ทอ มอ กิด เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี พัน เค ลา เย . ซอ พอ ฮอ . มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี . ชอ พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . งัน . เสิด ติน ตู . มัน ตอ ลา . ปัด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ .
#12 By (117.47.11.142) on 2009-01-08 07:03

#13 By (117.47.11.142) on 2009-01-08 07:03

#14 By (118.173.250.240) on 2009-02-25 10:38
เราชอบเจ้าเเม่กวนอิมมากเรามีเจ้าเเม่กวนอิม4องค์เราไม่กินเนื้อวัวเลยเเละที่บ้านเราไม่เอาเนื้อวัวเข้าบ้าน บาย....
#15 By นาจามายด์ (118.174.187.30) on 2009-03-13 20:05

#16 By ปรียาภรณ์ นพวัชร์ทนันท์ (58.9.21.21) on 2009-04-09 21:17
ขอบคุณมากๆนะค่ะ สำหรับบทสวดมนต์
อนุโมทนาสาธู
ขอให้เทวดาประจำตัวปกปักรักษาคุ้มครองค่ะ
#17 By ปรียาภรณ์ นพวัชร์ทนันท์ (58.9.21.21) on 2009-04-09 21:19
ตนีรีตะ
#18 By ถภุกพดเร (117.47.80.104) on 2009-04-15 17:50
ขอให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ขออะไรขอให้สมปรารถนา
#19 By มุก (117.47.80.104) on 2009-04-15 17:52
สวยงามมากเจ้าคะ เลิกกินเนื้อแล้วคะเจ้าแม่กวนอิมขอประทานพรวให้ลูกช้างด้วยนะคะ ชิศณุภาดา สุขใจและ อภิวัฒน์ ติยะสุขสวัสดิ์
#20 By (124.120.162.84) on 2009-05-11 03:32
ขอคุนจร้า
#21 By (124.122.143.86) on 2009-05-14 03:05

#22 By (222.123.41.31) on 2009-06-01 09:56
อนุโมธนาบุญด้วยครับ
#23 By pron316 (117.47.4.4) on 2009-06-11 09:04

#24 By (117.47.24.81) on 2009-08-18 18:24

#25 By ณั (117.47.139.221) on 2009-08-27 15:57

#26 By (125.25.151.58) on 2009-09-03 17:05

#27 By ไอซ์ (58.64.79.35) on 2009-09-26 13:45
จิตเป็นสุข กายเป็นสุข เราจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง สาธุ สาธุ
#28 By จ้าวไร้รัก (117.47.47.242) on 2009-10-06 14:39

#29 By สุทิน เหล่างาม (119.42.68.49) on 2009-11-05 15:35

#30 By ตุ้ย (125.27.127.210) on 2009-12-27 20:59

#31 By (117.47.204.110) on 2010-01-11 11:55
ขอบคุณคุ่ะ

#32 By (58.8.6.29) on 2010-01-11 18:52

#33 By (117.47.83.47) on 2010-01-12 12:28

#34 By (202.28.120.57) on 2010-01-20 10:37
ขอบขุนงับ

#35 By เฮง (110.164.130.14) on 2010-01-22 17:42

#36 By (202.183.217.56) on 2010-02-04 15:32

#37 By (202.183.217.56) on 2010-02-04 15:32

#38 By (202.183.217.56) on 2010-02-04 15:32

#39 By (58.8.37.44) on 2010-02-07 13:41

#40 By (61.90.26.160) on 2010-02-26 21:42

#41 By (125.25.197.101) on 2010-03-04 01:37
ดีมากเลยครับ
#42 By Komsakkai (113.53.114.61) on 2010-03-22 19:39
ผมเองก็เลิกกินเนื้อวัวมาตั้งนานแล้ว อีกอย่างเคยเลี้ยงวัวด้วยครับ สงสารมัน
#43 By Komsakkai (113.53.114.61) on 2010-03-22 19:41
ขอบคุณ
#44 By tanungkaro (115.67.216.203) on 2010-03-28 20:50

#45 By (58.9.98.70) on 2010-04-10 08:21

#46 By (117.47.248.176) on 2010-04-27 19:57

#47 By (124.121.37.5) on 2010-05-08 15:55

#48 By (118.173.130.217) on 2010-05-19 08:22

#63 By ฟหหกฟหกฟห (110.164.226.116) on 2010-10-07 09:46

#62 By (222.123.124.166) on 2010-09-10 23:29

#61 By (222.123.124.166) on 2010-09-10 23:28

#60 By (222.123.124.166) on 2010-09-10 23:28

#59 By (1.46.136.49) on 2010-08-23 20:25

ดีจ้า
เราอย่าคิดผิดนะ ที่บทสวดมนต์เป็นแบบนี้ เพราะเสียงสวดเป็นภาษาจีนกลางค่ะ
หรือธิเบท แต่บทสวดจริงๆ เป็นภาษาแต้จิ๋วค่ะหรือฮกเกี้ยนผสมกัน เพราะเจ้าแม่กวนอิมท่านแบ่งภาคมาเกิด
ทั้งมนฑลฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วค่ะ จากหนูกลอย
big smile

#58 By กลอย เด็กพัทลุง พี่เลี้ยงพระ (61.7.219.74) on 2010-08-09 09:32

ดีจ้า
เราอย่าคิดผิดนะ ที่บทสวดมนต์เป็นแบบนี้ เพราะเสียงสวดเป็นภาษาจีนกลางค่ะ
หรือธิเบท แต่บทสวดจริงๆ เป็นภาษาแต้จิ๋วค่ะหรือฮกเกี้ยนผสมกัน เพราะเจ้าแม่กวนอิมท่านแบ่งภาคมาเกิด
ทั้งมนฑลฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วค่ะ จากหนูกลอย
big smile

#57 By กลอย เด็กพัทลุง พี่เลี้ยงพระ (61.7.219.74) on 2010-08-09 09:27

รัก

#56 By (180.180.33.29) on 2010-08-06 17:41

รักที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆopen-mounthed smile

#55 By วาปี4 (180.180.33.29) on 2010-08-06 17:41

open-mounthed smile open-mounthed smile

#53 By (182.93.172.127) on 2010-06-29 11:01

open-mounthed smile open-mounthed smile

#54 By (182.93.172.127) on 2010-06-29 11:01

#52 By (118.173.176.165) on 2010-06-16 09:32

tongue question double wink

#51 By 555 (183.89.112.146) on 2010-05-27 12:26

#50 By (117.47.44.55) on 2010-05-23 11:17

#49 By (119.31.60.95) on 2010-05-22 10:38

#48 By (118.173.130.217) on 2010-05-19 08:22

#47 By (124.121.37.5) on 2010-05-08 15:55

#46 By (117.47.248.176) on 2010-04-27 19:57

#45 By (58.9.98.70) on 2010-04-10 08:21

ขอบคุณ

#44 By tanungkaro (115.67.216.203) on 2010-03-28 20:50

ผมเองก็เลิกกินเนื้อวัวมาตั้งนานแล้ว อีกอย่างเคยเลี้ยงวัวด้วยครับ สงสารมัน

#43 By Komsakkai (113.53.114.61) on 2010-03-22 19:41

ดีมากเลยครับ

#42 By Komsakkai (113.53.114.61) on 2010-03-22 19:39

#41 By (125.25.197.101) on 2010-03-04 01:37

#40 By (61.90.26.160) on 2010-02-26 21:42

#39 By (58.8.37.44) on 2010-02-07 13:41

#38 By (202.183.217.56) on 2010-02-04 15:32

#37 By (202.183.217.56) on 2010-02-04 15:32

#36 By (202.183.217.56) on 2010-02-04 15:32

ขอบขุนงับ

#35 By เฮง (110.164.130.14) on 2010-01-22 17:42

#34 By (202.28.120.57) on 2010-01-20 10:37

#33 By (117.47.83.47) on 2010-01-12 12:28

ขอบคุณคุ่ะ

#32 By (58.8.6.29) on 2010-01-11 18:52

#31 By (117.47.204.110) on 2010-01-11 11:55

#30 By ตุ้ย (125.27.127.210) on 2009-12-27 20:59

#29 By สุทิน เหล่างาม (119.42.68.49) on 2009-11-05 15:35

จิตเป็นสุข กายเป็นสุข เราจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง สาธุ สาธุquestion

#28 By จ้าวไร้รัก (117.47.47.242) on 2009-10-06 14:39

#27 By ไอซ์ (58.64.79.35) on 2009-09-26 13:45

#26 By (125.25.151.58) on 2009-09-03 17:05

#25 By ณั (117.47.139.221) on 2009-08-27 15:57

#24 By (117.47.24.81) on 2009-08-18 18:24

อนุโมธนาบุญด้วยครับ

#23 By pron316 (117.47.4.4) on 2009-06-11 09:04

#22 By (222.123.41.31) on 2009-06-01 09:56

ขอคุนจร้า

#21 By (124.122.143.86) on 2009-05-14 03:05

สวยงามมากเจ้าคะ เลิกกินเนื้อแล้วคะเจ้าแม่กวนอิมขอประทานพรวให้ลูกช้างด้วยนะคะ ชิศณุภาดา สุขใจและ อภิวัฒน์ ติยะสุขสวัสดิ์open-mounthed smile

#20 By (124.120.162.84) on 2009-05-11 03:32

ขอให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ขออะไรขอให้สมปรารถนาดอกมะลิ

#19 By มุก (117.47.80.104) on 2009-04-15 17:52

ตนีรีตะดอกมะลิ

#18 By ถภุกพดเร (117.47.80.104) on 2009-04-15 17:50